درباره چینو
شرکت مهان بست صنعت آریا
بازی بخش مهمی از زندگی کودک وتلاش او برای شناخت محیط و سازگاری با آن است. اسباب بازی مناسب در این میان نقش مهمی ایفا می کند. اگر بازی را کار کودک تلقی کنیم، اسباب بازی ابزار کار اوست.
شرکت مهان بست صنعت آریا با درک عمیق این ضرورت و به منظور عرضه اسباب بازی‌‏های مناسب برای کودکان تاسیس گردیده و در نظر دارد با تولید و توزیع آن‌‏ها به سهم خود به رشد هوشی، فکری و اجتماعی آنان یاری رساند.

تصویر 1 تصویر2 تصویر3 تصویر4
کارهای دوستان چینو
تعدادی از کارهای دوستان خوب چینو که با خلاقیت خود توانستند نقاشی های زیبا و اشکال خلاقانه ای بسازند.