پرورش نوآوری و ابتکار در کودکان
جهان به دلیل نوآوری های انجام شده در دو قرن اخیر، تغییرات اساسی نموده است. فن آوری های انجام شده هر چند ماه یکبار تغییر کرده و کهنه می گردند. نوآوری و ابتکار تنها در حیطه تکنولوژی نبوده بلکه همه علوم از جمله روانشناسی، آموزش و پرورش، روش شناسی و حتی خانه داری را نیز دربر گرفته است .لذا خلاقیت و نوآور بودن یک ضرورت ونیاز انسان معاصر است.

خلاق بودن و مبتکر بودن

بین خلاقیت و نوآوری تفاوتی وجود دارد. کودک باید قبل از مبتکر بودن خلاق باشد. خلاق بودن به معنای آن است که کودک چیزهایی را تصور کند که با آنچه وجود دارد تفاوت داشته باشند.

نوآور بودن به این معناست که کودک توانایی استفاده یا بهره برداری کردن از اطلاعات و دانش موجود را در جهت پیشبرد محصول، سیستم یا تکنیک جدید داشته باشد.

چگونه می توان نوآوری را پرورش داد؟

نوآوری یک هنر است. بیشتر کودکان ذاتا خلاق هستند. فاصله بین خلاقیت و نوآوری را تنها بوسیله جرئت و جسارت خردمندانه می توان طی نمود.

تنها با پرورش طرز تفکر و مهارت هاست که این جسارت پدید می آید: هیچ محدودیتی برای انجام کارهایی که شخص می تواند از نظر عقلانی انجام دهد، وجود ندارد.

بیشتر ما، پدر و مادرهایی هستیم که برای پرورش نوآوری و خلاقیت در فرزندان خود تربیت خاصی را دنبال نمی کنیم. در اینجا چند گام عملی ساده که والدین می توانند برای پرورش ابتکار و نوآوری در کودکان بردارند، ذکر می گردد.

* کودکان را تشویق کنید کارهایی را انجام دهند که با کارهای دوستانشان یا حتی خود شما فرق داشته باشد.

* برای تخیلات کودکان، فضا و زمان در اختیارشان بگذارید.

* به کودکان بیاموزید که در ابتدا فقط بر روی پردازش ایده ها تمرکز کنند و قضاوت درباره امکان اجرا ایده ها را به بعد موکول کنند.

* به آنها یاد بدهید که تنها راه برای داشتن یک ایده خوب، داشتن ایده های فراوان است.

* کودکان را تشویق کنید که زیاد سؤال بپرسند.

* همیشه در دسترس آنها باشید البته به صورت راهنما و در کنار آنها، نه بجای آنها.

* از آنها با آرامش سؤال کنید که هدف و فایده ابتکار آنها چیست؟

* اگر واقعا اطلاعی از آنچه انجام می دهند ندارید از آنها سؤال کنید.

* مسائلی واقعی برای آنها مطرح کرده و آنها را ترغیب به حل آن نمایید. خلاقیت و ابتکار به هنگام حل مسئله شکوفاتر می شود.

* آرامش و عشق خود را نثار فرزندانتان کنید.

* هیچگاه نظرات و باورهای خود را هنگامی که فرزندانتان می کوشند نوآوری و خلاقیت انجام دهند، به آنها تحمیل ننمایید.

* وقتی کودک ایده های خود را بیان می کند حیرت کنید و بهت و تعجب خود را نشان دهید.

* از کارهای او لذت ببرید.